Условия за използване на Сайта - www.technotrade.bg

                                             

 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  ТЕХНОТРЕЙД КЪМПАНИ ООД, гр. СофияулЦарибродска 125, ЕИК BG206930375 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.technotrade.bg”, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.

  Данни за доставчика

 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ТЕХНОТРЕЙД КЪМПАНИ ООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Софияул.Царибродска 125;
3. Данни за кореспонденция: гр. Софияул.Царибродска 125;
e-mail:  info@technotrade.bg, e-mail:info@technotrade.bg;
тел.: 070015762; +359876515762
4. Дружеството ТЕХНОТРЕЙД КЪМПАНИ ООД  е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG206930375
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №    г.
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206930375

  Общи

 От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Онлайн магазина не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

  Цени

 Представените на Онлайн магазина цени са в български лева с ДДС и включват всички данъци и такси, валидни към момента на публикуването им. Онлайн магазинът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Онлайн магазина поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Възможно е несъответствие с цените в нашите физически магазини.

 Посочените като ПЦД (Препоръчителна цена на дребно) и задраскани са индикативни, препоръчителни цени на дребно, предоставени от производителя (вносителя или дистрибутора) на конкретната марка за магазинната мрежа.

  Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

 С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.technotrade.bg предоставя гаранционна карта (възможно е да не е попълнена, ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

 Гаранцията губи валидност:

 а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;

в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;

е) при използване на уреда за професионални цели.

 Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

 Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

 Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комосия за защита на потребителите . При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта  ОРС.

 Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Всички предлагани в онлайн магазина стоки са предназначени само за битови нужди.

 Поръчки

 Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата в Онлайн магазина.

  Плащане

 Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез наложен платеж, с банкова карта или с банков превод.

 Всички плащания се извършват само в български лева. 
При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера пощенски паричен превод или касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.
Съгласно ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка.

  Договор

 Договорът за продажба от разстояние между Онлайн магазина и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Онлайн магазина.  

 Онлайн покупка на изплащане
Може да кандидатствате за отпускане на кредит. Кандидатстването се извършва само онлайн съгласно посочените процедури.

 Доставка 

Получаването на стоката става само, след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.